Boxing-121

ส่องนอกสังเวียน “ร.ต.บัวขาว” กำปั้นมหาชนทำไมถึงได้เลื่อนยศ

Boxing-121

หลังจากที่ “ดำดอทคอม” บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย หรือชื่อจริง นายสมบัติ บัญชาเมฆ ที่มีตำแหน่งทางทหาร เป็นนายทหารชั้นประทวน และได้รับการประดับยศเลื่อนขั้นจาก สิบโท เป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งได้มีพิธีประดับยศไปเมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ทำหน้าที่ประดับยศ สร้างความแปลกใจให้กับใครหลายคนว่าทำไม บัวขาว ถึงได้เลื่อนยศทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา นักชกวัย 36 ปี นอกจากจะต้องขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ในการเป็นนักกีฬาแล้ว ยังมีหน้าที่อีกอย่างนั่นก็คือการเป็นตัวแทนของกองทัพบกในการร่วมทำกิจกรรมกับหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาให้กับเยาวชนชายแดนใต้ “สร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะกีฬามวยไทยให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้”

รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่, ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการลงพื้นที่ไปเยื่ยมชมชุมชนที่ได้รับผลจากความรุนแรง นอกจากนี้ยังเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนต่างๆ ยามกองทัพบกจัดตั้งจุดบริการประชาชน ซึ่งถือว่าเจ้าตัวทำมาอย่างต่อเนื่อง

บัวขาว บัญชาเมฆ ได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า นอกเหนือจากหน้าที่ของนักกีฬา ตนก็พร้อมที่จะนำความสามารถของตนเองไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หลายคนอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องการร่วมทำกิจกรรมกับกองทัพบกตลอดที่ผ่านมา ตนทำงานแบบเงียบๆ เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับภารกิจทางการทหาร

สำหรับ บัวขาว บัญชาเมฆ ได้เลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตรี หลังกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วว่ามีวุฒิการศึกษา และเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมกันนี้เจ้าตัวจะเลื่อนตำแหน่งจากรองผู้บังคับหมู่ หมวดบริการ กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง (รอง ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.บร.กบร.รร.กสร.ศสร.) ไปประจำแผนกศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.)

Boxing-122
Boxing-123
Boxing-124
Boxing-125
Boxing-126